top of page
skog

Grønn læringsarena

Å bruke naturen til skolelæring, ofte referert til som "utendørs undervisning" eller "stedsbasert læring", er en kraftig tilnærming som integrerer naturlige miljøer i utdanningsprosessen.

Rapporter og referanser på utførte oppdrag kan fremvises ved forespørsel

 

"Jeg kan høre meg selv tenke på disse ut i skauen dagene"

-elev 13 år

Barne og ungdomskole, fast oppdrag ett år

Inntil 25 % av timene i et fag kan omdisponeres dersom det er sannsynlig at eleven får bedre måloppnåelse i fagene samlet sett.

Vi bruker disse timene ute, men følger fortsatt lærerplanen så langt det lar seg gjøre.

Fokuset er fortsatt på læring, men gjennom en praktisk tilnærming og å møte hver enkelt elev der de trenger det mest.

"SE!! Bjørn med bjelle!"

-nyankommet, naturfrelst gutt 17 år

Skreddersydde behov for barnehage, grunnskole og videregåendeskole etc

For deg som trenger et mer sporadisk og/eller kortere engasjement.

Vi kan blant annet legge til rette for:

  • Klasseturer

  • Skoleavslutninger

  • Mestringsdager

  • Integrerings turer

  • Workshops for nervesystemet

Grønn læringsarena tilbyr en rekke fordeler for elevene: 

1. Hands-on læring: Naturen gir et rikt, sanserikt miljø for læring. Studentene kan samhandle direkte med naturlige elementer, planter, dyr og økosystemer, noe som kan utdype deres forståelse av fag som biologi, økologi og miljøvitenskap. 

2. Miljøbevissthet: Det fremmer en følelse av miljøforvaltning og en større forståelse for den naturlige verden. Denne bevisstheten er avgjørende for å bygge en bærekraftig fremtid.

3. Holistisk utvikling: Utendørs læring støtter fysisk, emosjonell og sosial utvikling. Det oppmuntrer til fysisk aktivitet, stimulerer kreativitet og fremmer teamarbeid og sosiale ferdigheter. 

4. Forbedret konsentrasjon og engasjement: Å tilbringe tid i naturlige omgivelser har vist seg å forbedre fokus og redusere mental tretthet, noe som potensielt kan føre til økt akademisk ytelse. 

5. Relevans for læreplanen: Mange akademiske emner kan effektivt undervises utendørs. For eksempel kan matematikk involvere måling og geometri ved bruk av naturlige elementer, og språkkunst kan inkludere naturinspirert skriving. 

6. Problemløsning og kritisk tenkning: Naturen byr ofte på utfordringer og muligheter for problemløsning, noe som oppmuntrer til kritisk tenkning og kreativitet. 

7. Redusert stress og forbedret velvære: Å være i naturlige miljøer har vært knyttet til reduserte stressnivåer, forbedret mental helse og forbedret generell velvære. Dette kan positivt påvirke elevenes læringsberedskap. 

8. Kulturelle og historiske forbindelser: Naturlige miljøer har ofte kulturell og historisk betydning. Å utforske disse aspektene kan gi en rikere forståelse av lokal historie og kultur.

9. Utdanning om bærekraft: Det tilbyr en ideell plattform for undervisning om miljømessig bærekraft, bevaring og virkningen av menneskelige aktiviteter på naturlige systemer.

10. Motivasjon og interesse: Mange elever synes utendørs læring er engasjerende og motiverende, noe som kan føre til økt entusiasme for læring generelt. Implementering av naturbasert læring kan innebære ekskursjoner, utendørs klasserom, turer i naturen eller til og med å lage utendørs læringsrom på skolens område. Det er viktig å sikre sikkerhet og tilgjengelighet, samt å tilpasse friluftsaktiviteter med pedagogiske mål og standarder. Samlet sett gir det å innlemme naturen i utdanningen et dynamisk og berikende læringsmiljø som kan ha langvarige positive effekter på elevenes faglige prestasjoner og personlige utvikling.

Et lite innblikk

Grønn resept, også kjent som økoterapi eller naturterapi,
er en form for terapeutisk praksis som involverer kontakt med naturen for å forbedre mentalt og emosjonelt velvære. Det kan ha ulike former, for eksempel å tilbringe tid utendørs, delta i aktiviteter som fotturer, hagearbeid eller rett og slett fordype seg i naturlige omgivelser. Naturterapi antas å redusere stress, angst og depresjon, og fremme en følelse av ro og velvære. Den anerkjenner naturens helbredende kraft og har som mål å fremme en dypere forbindelse mellom individer og den naturlige verden.

received_604462625183529.jpeg
skog

Følg Grønn Resept

  • Facebook
  • Instagram
bottom of page