top of page

Hva er grønn resept?

Det finnes mye forskning, undersøkelser og artikler om alle de positive helsegevinstene med et aktivt friluftsliv, og det satses nå også politisk på å stimulere til mer bruk av naturen – heldigvis. Det hjelper ofte med en liten ettermiddagstur i

nærområdet ditt dersom du trenger å koble litt av, men den følelsen du får i kropp og sinn etter en liten uke bort fra alt, den er vanskelig å beskrive men vi gjør et forsøk: Slik de fleste av oss lever i dag er det meste godt tilrettelagt rundt oss. Matbutikken er

rett rundt hjørnet, det er varme i gulvet og det spiller ingen rolle hvilket vær det er. Skal du en plass går det alltid en buss eller et elektrifisert transportmiddel- vi har det enkelt og godt. Er det noe vi ikke vet er det bare å google og det er minimalt med hverdagslige praktiske utfordringer vi er nødt å ta stilling til. Vi er koblet sammen i sosiale nettverk og kommuniserer med tekst, men hvor ofte prater vi godt sammen ? Så hva om vi fjerner alle disse bekvemmelighetene for en stund, hvor står du da og hva kan du få? På tur må du bruke fysikken din, konstant. Den trengs for selve forflytningen, for å skaffe varme til bålet og for å holde varme i kroppen under kalde netter. Vi kan garantere en generell forbedring av muskelmasse, oksygenopptak og forbrenning om et aktivt friluftsliv blir en del av din hverdag. Du må bruke hodet, konstant. Teltstengene knekker eller skolissen ryker, hva gjør du? Tåken kommer sigende og du vet ikke hvor du er, hva er beste plan da? Det vil trolig ikke være mobildekning der du går, så hvor god er du egentlig på problemløsning? På tur med oss vil vi utfordre deg på dette. Ute i det fri bruker du også hodet på en annen måte enn hjemme. Er du plaget av stress, sorg eller har andre større utfordringer, får du nå tid til å sortere tankene uten særlig ytre påvirkning. Det eneste du hører er fuglekvitter, et vindsus eller en
rennende elv, og med dette som kulisser kan vi garantere at du får den roen som trengs for å komme deg videre. Er det utfordringer som helst burde vært diskutert med andre er det gode muligheter for det når man er ute sammen. Når dagen er på hell, bålet spraker og man har en kopp med noe varmt, da er rammene satt for en potensielt god dialog. Det vil ikke komme en lyd fra mobilen, du har bare dine egne ord og din turkollega sin oppmerksomhet å ta hensyn til. Å ha en samtale på et sted der alle er på bortebane
gjør noe med åpenheten i dialogen, det kommer nok fram ting man ellers ikke ville ha sagt.


 

Klasseromsmøbler

Alternativ læringsarena

I 2021/2022 kjørte vi et pilotprosjekt i samarbeid med en ungdsomskole, i forholdt til elever som hadde enkelte utfordringer i skolehverdagen. Resultatet ble bedre enn forventet,

så dette er et tilbud vi fortsetter med.

Rapporter og referanse kan fremvises ved forespørsel

 

Ta kontakt for mer informasjon

post@friogvill.no

Om lag halvparten av den norske befolkningen vil oppleve en psykisk lidelse eller plager i løpet avlivet.

Den forrige Regjeringen satte friluftsliv og helse på kartet i en Stortingsmelding i 2016 ogmye har skjedd siden da, vi mener allikevel at det skjer for lite og for tregt.«Regjeringen vil at natur og friluftsliv brukes enda mer i det forebyggende helsearbeidet.Regjeringen vil blant annet oppfordre sykehus og andre behandlingsinstitusjoner til å brukenaturen og friluftslivsaktiviteter som en del av behandlingen»«Den helsemessige gevinsten av friluftslivet ligger i samspillet mellom naturopplevelse og fysiskaktivitet»Fri og Vill ønsker å bidra til at mange flere tar i bruk naturen for egen helses skyld. I tillegg tilturer, ekspedisjoner og kurs for privatmarkedet har vi også prosjekter opp mot ungdom samtdeltatt i ettervernstilbud for personer innen rus og psykiatri. En videreutvikling på disseområdene skal vi fokusere mye på fremover.

Let's Get
Social

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram
I skogen
bottom of page