top of page

HVA ER GRØNN RESEPT?

Grønn resept, også kjent som økoterapi eller naturterapi,
er en form for terapeutisk praksis som involverer kontakt med naturen for å forbedre mentalt og emosjonelt velvære. Det kan ha ulike former, for eksempel å tilbringe tid utendørs, delta i aktiviteter som fotturer, hagearbeid eller rett og slett fordype seg i naturlige omgivelser. Naturterapi antas å redusere stress, angst og depresjon, og fremme en følelse av ro og velvære. Den anerkjenner naturens helbredende kraft og har som mål å fremme en dypere forbindelse mellom individer og den naturlige verden.

received_604462625183529.jpeg
Sammen på toppen

VI TILBYR

Skoleturer

kommer...

Gratis jul

Gratis turer

kommer...

Foredrag

kommer...

                                  

                                                   kan også være et kraftig supplement til tradisjonelle terapeutiske tilnærminger. Den utnytter naturens helbredende egenskaper for å støtte enkeltpersoner i deres reise mot bedring fra traumatiske opplevelser. Å engasjere seg i naturlige miljøer kan gi en følelse av trygghet, ro og jording, noe som kan være spesielt gunstig for personer som har opplevd traumer og/eller har gått gjennom tøffe perioder. 

Noen måter naturterapi brukes inkluderer: 

1. Natur-turer eller fotturer: Guidede turer i naturlige omgivelser kan hjelpe enkeltpersoner til å føle seg knyttet til miljøet og fremme avslapning. 

2. Mindfulness-praksis: Å praktisere mindfulness i naturlige omgivelser kan forbedre ens evne til å være tilstede, redusere angst og fremme en følelse av fred. På denne måten kan man også lære kroppen å skru av fight or flight modusen. Mer tekst om vagusnerven og rest and digest? 

3. Kunst eller kreativt uttrykk i naturen: Å engasjere seg i kreative aktiviteter som å male, skissere eller skrive i naturlige omgivelser kan lette følelsesmessig uttrykk og prosessering.

4. Dyreassistert terapi: Å samhandle med dyr i naturlige omgivelser kan gi trøst og fremme tillit.

5. Villmarksterapi: Dette involverer oppslukende opplevelser i naturen, ofte i gruppesammenheng, og kan være spesielt effektivt for individer som kan ha nytte av et mer intenst terapeutisk miljø. Ved å inkorporere naturterapi, har individer mulighet til å utforske sine følelser i et støttende og nærende miljø. Det kan utfylle andre terapeutiske teknikker og bidra til en helhetlig tilnærming til helbredelse fra traumer. Det er imidlertid viktig at naturterapi utføres av fagfolk som forstår både det terapeutiske potensialet i naturlige miljøer.

NATURTERAPI

Klasseromsmøbler

Grønn læringsarena

Å bruke naturen til skolelæring, ofte referert til som "utendørs undervisning" eller "stedsbasert læring", er en kraftig tilnærming som integrerer naturlige miljøer i utdanningsprosessen.

Rapporter og referanse på utførte oppdrag kan fremvises ved forespørsel

 

Ta kontakt for mer informasjon

post@friogvill.no

Grønn læringsarena tilbyr en rekke fordeler for elevene: 

1. Hands-on læring: Naturen gir et rikt, sanserikt miljø for læring. Studentene kan samhandle direkte med naturlige elementer, planter, dyr og økosystemer, noe som kan utdype deres forståelse av fag som biologi, økologi og miljøvitenskap. 

2. Miljøbevissthet: Det fremmer en følelse av miljøforvaltning og en større forståelse for den naturlige verden. Denne bevisstheten er avgjørende for å bygge en bærekraftig fremtid.

3. Holistisk utvikling: Utendørs læring støtter fysisk, emosjonell og sosial utvikling. Det oppmuntrer til fysisk aktivitet, stimulerer kreativitet og fremmer teamarbeid og sosiale ferdigheter. 

4. Forbedret konsentrasjon og engasjement: Å tilbringe tid i naturlige omgivelser har vist seg å forbedre fokus og redusere mental tretthet, noe som potensielt kan føre til økt akademisk ytelse. 

5. Relevans for læreplanen: Mange akademiske emner kan effektivt undervises utendørs. For eksempel kan matematikk involvere måling og geometri ved bruk av naturlige elementer, og språkkunst kan inkludere naturinspirert skriving. 

6. Problemløsning og kritisk tenkning: Naturen byr ofte på utfordringer og muligheter for problemløsning, noe som oppmuntrer til kritisk tenkning og kreativitet. 

7. Redusert stress og forbedret velvære: Å være i naturlige miljøer har vært knyttet til reduserte stressnivåer, forbedret mental helse og forbedret generell velvære. Dette kan positivt påvirke elevenes læringsberedskap. 

8. Kulturelle og historiske forbindelser: Naturlige miljøer har ofte kulturell og historisk betydning. Å utforske disse aspektene kan gi en rikere forståelse av lokal historie og kultur.

9. Utdanning om bærekraft: Det tilbyr en ideell plattform for undervisning om miljømessig bærekraft, bevaring og virkningen av menneskelige aktiviteter på naturlige systemer.

10. Motivasjon og interesse: Mange elever synes utendørs læring er engasjerende og motiverende, noe som kan føre til økt entusiasme for læring generelt. Implementering av naturbasert læring kan innebære ekskursjoner, utendørs klasserom, turer i naturen eller til og med å lage utendørs læringsrom på skolens område. Det er viktig å sikre sikkerhet og tilgjengelighet, samt å tilpasse friluftsaktiviteter med pedagogiske mål og standarder. Samlet sett gir det å innlemme naturen i utdanningen et dynamisk og berikende læringsmiljø som kan ha langvarige positive effekter på elevenes faglige prestasjoner og personlige utvikling.

Naturen og ADHD

skoletur.jpg

Selv om det å tilbringe tid i naturen kan gi betydelige fordeler, er det viktig å merke seg at det ikke er en erstatning for andre former for ADHD-behandling, for eksempel atferdsterapi, medisiner (hvis foreskrevet), kosthold og strukturerte rutiner. Imidlertid kan det å inkludere naturbaserte aktiviteter i en omfattende ADHD-håndteringsplan være en verdifull komponent som støtter generell velvære og symptomhåndtering. Det er alltid lurt å rådføre seg med helsepersonell eller terapeuter som er kjent med en persons spesifikke behov og omstendigheter.

Naturen kan ha positive effekter på individer med ADHD (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder) på flere måter: 

1. Redusert hyperaktivitet og forbedret fokus:

Å tilbringe tid i naturlige miljøer, spesielt i grønne områder, har vist seg å redusere hyperaktivitet og forbedre oppmerksomhetsspennet hos personer med ADHD. 

2. Sanseengasjement:

Naturen gir et sanserikt miljø, som kan virke beroligende og hjelpe individer med å regulere sine sanseopplevelser. Naturens syn, lyder og teksturer kan virke beroligende for noen mennesker med ADHD. 

3.Stressreduksjon:

Å være i naturlige omgivelser har vært knyttet til lavere stressnivåer. For personer med ADHD kan dette være spesielt gunstig, siden høye nivåer av stress kan forverre symptomene. 

4. Forbedret kognitiv funksjon:

Forskning tyder på at eksponering for naturen kan forbedre kognitiv funksjon, inkludert oppgaver knyttet til oppmerksomhet og arbeidsminne, som er vanskelighetsområder for mange med ADHD. 

5. Fysisk aktivitet:

Naturen gir muligheter for ustrukturert fysisk aktivitet, som løping, klatring og utforsking. Å engasjere seg i slike aktiviteter kan hjelpe personer med ADHD å frigjøre overflødig energi og forbedre deres generelle velvære. 

6. Mindfulness og Ro:

Å være i naturen oppmuntrer til oppmerksomhet og en følelse av ro. Dette kan være spesielt nyttig for personer med ADHD, siden det støtter praksis som forbedrer fokus og selvregulering. 

7. Forbedret humør og følelsesmessig regulering:

Naturen har blitt assosiert med forbedret humør og følelsesmessig velvære. For personer med ADHD kan dette bidra til en mer stabil og positiv følelsesmessig tilstand. 

8. Større følelse av prestasjoner:

Å engasjere seg i aktiviteter som fotturer, camping eller tilstedeværelse ii naturen kan gi en følelse av prestasjon og øke selvtilliten, noe som kan være spesielt viktig for individer som kan møte utfordringer forbundet med ADHD.

Let's Get
Social

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram
I skogen
bottom of page